top of page

שבת,שלושה אנשים יושבים על גבעה


בין העצים הרוח מנשבת והשמש מתכוננת לשקיעה.

שלושתם מספרים לחבריהם על חוויה שעברו שהשאירה בהם חותם, שלקחה אותם לדרך חדשה – חוויה שלא ישכחו אף פעם ובזכותה הם מוצאים קשר מקום שקושר אותם למפגש הזה. הם נשאלים: מי אני ? מה חשוב לי ? מה היינו רוצים לעשות יחד?


ומה הם מבקשים שיהיה הקשר ביניהם? שלושה אנשים, ממקומות שונים, מתרבות אחרת, מעם אחר, משפה שונה אבל גם עם הרבה מהמשותף. הם רוצים שינויי ובשביל הביחד הזה הם מוכנים לעבור הרים, לחצות עמקים. כדי להגיע למשותף לכולם – מקום של הבנה, של אחווה, שיתוף ואהבה. מקום שיאפשר לכולם לחיות ללא חותמות ותוויות שאפשר להדביק למי שהוא לא "אני...."


אחד מהשלושה הוא פלסטיני, השני מתנחל ואני....


יוצאים לדרך חדשה.

להתראות, איל

Comments


bottom of page